משיכה מגדרית זהה [#16934]

כ"ט כסלו התשפ"ב

שאלה:

המשך #16808
הבנתי מתשובות של הרב שגבר הנוטה להמשך לגברים, (ואולי כן באשה שנוטה לנשים) זה בא מקליפת סדום.
האם זה עניין גלגולים, ואם כן לכאורה האדם נולד כך, אם כן האם שייך בכך בחירה, או איזון ומה לעשות עם אדם שמרגיש כך ורוצה בכל אופן בנקודת הרצון לשנות נטייתו.
תודה רבה על כל ההשקעה מהזמן ומאמץ נפשי של מו''ר לענות לנו ולהדריך נפשנו בדור מבולבל.

תשובה:

פעמים זהו מחמת גלגולים קודמים, ופעמים מפני טומאת הדור. התיקון, ביטול הגאוה וביטול החיבור לתנועת הדור.