מהו השער ה-13 של האריז”ל? [#17523]

ט"ז טבת התשפ"ב

שאלה:

האם הרב יכול בבקשה להסביר מה ה'שער י"ג' של האריז"ל?
האם השער הי"ג נותן לנו את היכולת לקחת מנהגים שונים מהשקפות שונות?
האם אפשר לקחת את המיטב מכל הדרכים השונות של עבודת השם?

תשובה:

י"ג כמנין אחד, כנודע. ובחיצוניות זהו שער שלוקח חלק מכל אחד ועי"ז מאחדם. אולם בפנימיות זהו השורש של השערים. ולכך אפשר לקחת מנהגים שונים מהשקפות שונות, אולם נצרך להיות בר דעת, כי אם אינו עושה כראוי נעשה בלבול ועירוב, וזהו ערב רב, תערובת שמערבת את הכל יחד, תערובת דקלקול. ונצרך בר דעת שיודע לערב הדברים כראוי. ונצרך לכך חכמה רבה וידיעה רחבה ועמוקה.