שמות ה’ וצער האשה [#17583]

כ' טבת התשפ"ב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
1.האם זה נכון שכותב הרמח"ל ששמותיו של ה' הם לא שם של ה' אלא שמות שמציגים את מידותיו והנהגותיו? אולי לא הבנתי נכון... אשמח אם הרב יוכל להסביר לי- יש לה' שמות?
2.שאלתי את הרב על צער האישה האם יש שכר על לימוד תורה במקרה שהאישה בצער ובעלה לא פייסה ולמד תורה. והרב ענה שיש קצת שכר. שאלתי היא- אם הצער נגרם בגלל הבעל עצמו, ובכל זאת השאיר אותה בצער והלך ללמוד בכולל, עדיין יש לו על זה שכר?

תשובה:

א. בהוית אמיתתו אין שום השגה במהות, אולם אמונתינו אמונת אומן בקיומה, וכן מעצם הויתנו הננו מכירים את הויתו.

למטה מכך, הקב"ה נתגלה לנו בגילוי כוחות המוכרים לנו, רצון, חכמה, בינה, חסד, דין, ועוד.

שם הוי"ה זהו שם שמגלה את קיומו ית', וע"ש כן נקרא הוי"ה, מלשון שהוא גילוי של אמיתת ההויה. ובנוסף לכך מגלה שהוא מהוה את הכל, ונגלה בעבר הוה עתיד, היה הוה יהיה. שאר השמות הם שמות המגלים את הכוחות, אלקים – תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, וכן שאר שמותיו ית"ש. והם כוחות שמהם נאצלו ונבראו הנבראים, והם הכוחות שמנהיג על ידם הוא ית"ש את עולמו.

ב. ישר שכר, אולם נצרך זיכוך לתקן את אשר ציער את אשתו שלא כדין.