כ”ח שאלות בעבודה וקבלה [#17772]

כ"ב טבת התשפ"ב

שאלה:

לכבוד הרה"ג שליט"א

תודה רבה לרב על התשובות הקודמות שהרב שלח לי, והרבה מעבודת ה' שלי בזכות הרב. יישר כח עצום, בעז"ה שיפוצו מעיינותיכם חוצה ותזכו את הרבים.

אשמח אם הרב יוכל לענות לי על השאלות, תודה רבה.

א. איזה חלק מהנרנח"י הוא האני?

ב. האם כל הנרנח"י זה רק טוב ואין בו רע, ואם יש רע באיזה חלקים יש?

ג. מה הם הדברים העיקריים שבחור בישיבה (קטנה) צריך לדעת (בתורה)?

ד. כתוב בגמ' בתענית ויהי האדם לנפש חיה נשמה שנתתי בך החיה, על איזה חלק מהנרנח"י קאי הנפש חיה שכתוב בפסוק?

ה. האם בשבת צריך לאכול יותר, ואם כן איך ניתן לדעת מתי לעצור?

ו. הרב כתב שניתן לדעת מה רצון ה' ע"פ בירור רצונו. א. במקרה שאין לאדם רצון מיוחד איך ניתן לדעת מהו רצון ה'. ב. לבינתיים זיכני השי"ת ללמוד את הציווי של שאול לשמואל שיחכה לו להקרבה בגלגל, האם משם ניתן ללמוד את היסוד שהרב כתב?

ז. איזה ספר כדאי ללמוד בחסידות?

ח. כתוב בגמ' בשבת שהקב"ה אמר על אברהם ויעקב לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה, למה בהתחלה כתיב טעמא ואח"כ כתוב עצה?

ט. מה בחור ישיבה צריך לעשות בשובבי"ם?

י. מהי ההארה שאפשר לקחת מימים אלו של השובבי"ם?

יא. איך ניתן לקנות משמעת עצמית?

יב. האם שמגיעים לבית לשבת צריך ללמוד פחות או בכל רגע פנוי ללמוד?

יג. אם אני יכול להציע עזרה לאמא שלי (והיא לא בקשה) או ללמוד מה עדיף לעשות?

יד. במה כדאי להתבונן לפני הלימוד, ואיך ניתן להרגיש את נותן התורה בלימוד?

טו. איך ניתן לחזור לטהרה וקדושה השורשית של האדם?

טז. איך ניתן לקבל מהתפילין ענווה ויראת שמים?

יז. כשאני לומד ויש לי חיות וחשק אני מאוד נהנה ולומד בקול, אך אם אין לי כ"כ לחיות יש לי פחות חיבור, האם בגיל כזה (ט"ז) זה בסדר או שצריך לעבוד לשמה?

יח. מה יחס תורתנו לגבי גרופולוגיה, והאם טוב לעשות את זה?

יט. האם ידיעת מידות האדם ע"פ שמו יש לזה מקור בתורה?

כ. האם זה נכון שהד' יסודות מתחלקים לכל חודש, ומי שנולד בחודש מסוים היסוד שלו זה היסוד של החודש שנולד בו?

כא. האם יש צורך נפשי לבחור לדבר עם אמו (בבין הזמנים) זמן מסוים ביום, וא"כ כמה זמן?

כב. במה ניתן להתבונן בשביל שיעזור להתגבר על היצר הרע ולקום בבוקר?

כג. איך ניתן להתחבר לחשק?

כד. מה תהיה התכלית בביאת המשיח?

כה. האם לפני כל מצוה או לימוד תורה ועבודת ה' צריך להתבונן בתכלית, ובאיזה תכלית, התכלית בערכין או התכלית הסופי?

כו. שאלה של חבר – הרב אמר בשיעורים על הקורונה שהתשובה לפני ביאת משיח זה תשובה בבחינה של יחיד. ובזוהר חדש כתוב אפי' בית כנסת אחד שיעשו תשובה, משמע שזה בחינת של התכנסות?

כז. אני משתדל לא לדבר בבית הכנסת ובית המדרש, מה צריך לעשות שמגיע אדם לדבר אתי?

כח. מה צריך להתבונן בעת האכילה?

תשובה:

א. בעוה"ז רוח, וזהו בכללות. ובפרטות אצל כל אדם לפי מדרגתו.

ב. זה תלוי באיזה עולם. והרחיב בכך הלשם.

ג. המסכת הנלמדת, פרשת שבוע, לימוד משנ"ב, לימוד נ"ך בבין הזמנים. ולימוד ספרי מוסר בסדר מוסר.

ד. הארת חיה בנשמה. החיה – חיה, את הנשמה.

ה. צריך "לטעום" יותר, "טועמיה" חיים זכו, כ"כ השל"ה.

ו. כל שהסיח נגיעתו יחוש מה רוצה, וזהו רצון ה'. אפשר.

ז. חסידות מבוארת.

ח. כי הטעמים הם השגה עליונה, ומושגת לזקנים. טעמי תורה זהו שכר דלעת"ל.

ט. ריכוז יותר בנחת במחשבה.

י. כנ"ל אות ט'.

יא. לקבל קבלה מעשית קטנה ולעמוד בה בכל אופן.

יב. לפעול בישוב הדעת ונחת.

יג. מידי פעם להציע.

יד. לזכור מי נתן, ולזכור שרצונו שנתחבר עם תורתו – חכמתו ורצונו. להשכיל בבירור את הנלמד.

טו. לחזור לתמימות של הילדות.

טז. לחוש שה' על גביו.

יז. קצת, בשבת קודש.

יח. יש בזה אמת, אולם כרגע אין לך צורך בכך.

יט. כן, ר"מ בדיק בשמיה. וכן הרבה בחז"ל.

כ. כן.

כא. כן, תלוי כל מקרה לגופו.

כב. שמחה במי שזוכה לעבוד לפניו, ובמה שישיג.

כג. למצוא את נקודת החשק, וללבות אותה בהתבוננות ודיבור.

כד. הכרה שלמה בהשי"ת וברצונו וחכמתו ומידותיו.

כה. לא, אלא כי כך רצון ה'.

כו. נכון. זה ראוי אילו בא באחשינה ועתה הוא זמן של בעתה.

כז. לקצר.

כח. מי ניתן לי את האוכל, ולשם מה.