לגור בבית באזור המועד לפורענות למרות שהוא בתוך שטחי ישראל ושליטתה [#17871]

א' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום הרב.
תודה לכל מה שהרב מחזק ועושה יהי רצון שהקב"ה תמיד יצליח בידו לטובה ולברכה!

* יש אפשרות לקנות בית קרקע פרטי בבאר-שבע. פורסם שיש שם תופעה, שבאים ערבים או בדואים אל הבתים הפרטים ואומרים לדירים שצריך לשלם להם x כסף בחודש 'לדמי חסות' (פרוטקשן) "לשמירה", אחרת הם ינזקו! והמשטרה לא עושה בנידון כלום!
האם אדם המשתדל לעבוד על ביטחון ואמונה, יחשב - כשוטה - המסתמך על הנס ללכת ולגור שם ויקבל חטא על כך?
או
שמותר לו בעצם ללכת ולגור שם, ויסמוך על ה' ויחשב לו כמצווה, ואם ח"ו ינזק בצורה כל שהיא, לא יתרעם על ה' ויאמין שקרה לו מעברותיו, למרות שהוא עדיין לא בדרגת הילל או צדיקים אחרים?
***

מדהים להפליא תשובות הרב.

תודה רבה רבה
ובחסד ה' שינתן לרב תמיד כוח ויכול להמשיך במעשיו למענו יתברך!

תשובה:

תלוי במדרגתו כנ"ל בתשובות הקדומות, הכל אותה שאלה בסגנון קצת שונה.