בלבבי משכן אבנה חלק ב’ – דרכי העבודה [#17834]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

שלום לכבוד הרב, אקדים ואומר כי דבריך חדים מאוד וניכר כי הבנתך בנפש האדם גדולה מאוד. ארצה לשאול מס קצר של שאלות לגבי עבודת קניין אמונה חושית וקרבת ה' חושית כפי שמבואר בחלק ב':

א) בחלק "ואני תפילה" מדובר כי התפילה מחברת בין כל הנקודות וצריך להקדים תפילה לכל דבר, אז האם גם למשל שעובדים על נקודת הכרת הבורא(המדרגה השניה) צריך לעבוד על עניין של הקדמת תפילה לכל פעולה(תפילה,לימוד תורה,גשמי וכו' ובמקביל לעבודה על אותה הנקודה ?

2) האם זה נכון לומר שבמהלך תקופה כה ארוכה של עבודה על נקודה מסוימת כמו הכרת הבורא, לפי שעה האדם ירצה לעורר ולהתבונן גם בנקודות נוספות שהם לא מרכז עבודתו באותו זמן על מנת להגיע להתרוממות הרוח,ביטחון בה',אהבת ה' ושמחה וכו' לפי צורכו ועניינו? לא בשביל קניין הנקודה בשורש הלב אלא השגת רגש ספציפי נקודתי

3)בספר התניא מדבר האדמור הזקן הרבה על התבוננויות שונות (בעיקר ברובד המחשבה) המולידות יראה/אהבה בנפש האדם ..
האם התבוננויות כאלה משתלבות ביחד עם דרכי העבודה שמבאר הרב בחלק ב' בספר? או שמא מפריעות לעבודה?

4) האם לדעת הרב מדרגת הכרת הבורא יכולה להשתלב ביחד עם מדרגת ההשגחה הפרטית באותה תקופת עבודה או שבהכרח כדאי להפריד ביניהם (ז"א לדוגמא אני יודע שה' נמצא לידי ובכל מקום והוא גם משגיח על כל פרט ופרט)

תודה רבה רבה לרב על מסירות הנפש עבור כל אחד ואחד מישראל, אני מאוד סקרן לגבי התכנים פשוט רוצה לבאר את הדברים בראשי לפני שאכנס לעבודת חיים שכזו..ישר כוח

תשובה:

א. עבודת הקדמת תפלה לכל דבר הוא ענין שדורש "עבודה לעצמו". ואחר שעבד על כך, מצרפו לכל דבר ומקדימו.

ב. כן! באיזון נכון.

ג. חלק ב' בנוי יותר על פשיטות הרחוקה מהרכבה מחשבתית, אלא שינון יסודות ברוחב, במחשבה ודיבור. לעומת כך תורת חב"ד בנויה על "התבוננות" בעיקר, הרכבה עד התדבקות ותקיעת המחשבה בא"ס. אלו הם מהלכים שונים שמתמשים עם כוחות נפש שונים.

ד. העבודה על כל אחד נצרכת לעצמה, אולם אחר שקנה משלבם.