לב במקום הטבור, “במצור ובמצוק” [#18046]

ב' שבט התשפ"ב

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט"א

תודה רבה על השיעורים המרוממים

א. בשיעור בעשרה בטבת, הרב הביא לשון "ויביאה במצור ובמצוק", לא מצאתי לשון זה בפסוק ביחזקאל המובא בגמ' בר"ה.

האם הכוונה בדוקא ללשון זה או לפסוק "ותבא העיר במצור" מירמיה נ"ב ה' ובמלכים כ"ה ב'.

ב. בשיעור בעץ חיים לא הבנתי איך יתכן שאם ז"א יקבל הארה גדולה יותר מאמא דהיינו שתי שליש יווצר מצב שפל יותר שמקום הלב יהיה בטבור.

ג. אם הרב יוכל בבקשה לתת דוגמא לדבר שאם הלב היה במקום הטבור מה היה המצב שפל יותר.

תודה רבה

תשובה:

א. נכון! מקור זה בדברים, כ"ח, נ"ג. עיין רד"ק ספר השרשים, שורש "צור". ועיין גור אריה (דברים, כח, נג).

ב. כי אז יתחלפו ז"א ונוק', וז"א יהיה בחינת ב"ש, ונוק' בחינת שליש אחד, ותחילתה בלב. ואזי יהיה בטבור!

ג. טבור, טובה ראייתה כמ"ש במגילה, ולא היה מתגלה אבנתא דלבא, אלא רק ראיה חיצונית.