קטגוריה: "הלכה"

43 שאלות

סנדק

י' אלול התש"פ

שאלה: שלום לכבוד הרב שליט”א ברצוני לשאול ב’ שאלות. א. זה נכון שאדם אחרי סנדקות נימחלים לו כל העוונות ועקב...   קרא עוד


עדים זוממים

ט"ז אייר התש"פ

שאלה: מה הדין בעדים שבאו עדים והזימו אותם. ובאו לאחר מכן עדים שהעידו שהיו קרובים עדים זה לזה. האם אנו...   קרא עוד


#6411

בהמות טהורות

י"ג אדר התש"פ

שאלה: למה צריך מסורת בחיות שמעלות גרה ומפריסות פרסה? תשובה: עיין יו”ד סימן פ’ וסימן פ”ב. ובש”ך סימן פ’, ס”ק...   קרא עוד