קטגוריה: "הלכה"

31 שאלות

תרומה

ז' אלול התשפ"א

שאלה: לכבוד הרב שליט”א קיבלתי תרומה 300 ₪ ביחד עם הבקשה להעביר את הכסף הזה ללומדי תורה. יש לי שתי...   קרא עוד


#14481

שאלות בהלכה

י"ג סיון התשפ"א

שאלה: לכבוד הרה”ג ר”א שוורץ שליט”א. אודה לכבוד הרב אם יואיל לענות על שאלותי: א. זכני ה’ והנני עומד לפני...   קרא עוד


#12831

חנוכה

ד' טבת התשפ"א

שאלה: שלום לרב אדם שאין לו מזוזה איפה יניח את החנוכיה על פי הסוד הבנתי על פי הפשט שיניח במקום...   קרא עוד


#10576

קבורה

כ' כסלו התשפ"א

שאלה: שלום לכבוד הרב שליטא האם מותר לקבור בקומות בבתי קברות כמו שקורה היום ? תשובה: כבר כתב בקובץ תשובות...   קרא עוד


#10356

סנדק

י' אלול התש"פ

שאלה: שלום לכבוד הרב שליט”א ברצוני לשאול ב’ שאלות. א. זה נכון שאדם אחרי סנדקות נימחלים לו כל העוונות ועקב...   קרא עוד


עדים זוממים

ט"ז אייר התש"פ

שאלה: מה הדין בעדים שבאו עדים והזימו אותם. ובאו לאחר מכן עדים שהעידו שהיו קרובים עדים זה לזה. האם אנו...   קרא עוד


#6411

בהמות טהורות

י"ג אדר התש"פ

שאלה: למה צריך מסורת בחיות שמעלות גרה ומפריסות פרסה? תשובה: עיין יו”ד סימן פ’ וסימן פ”ב. ובש”ך סימן פ’, ס”ק...   קרא עוד