קטגוריה: "משיח"

43 שאלות

קשת בענן

שאלה: שלום לכבוד מורנו הרב בלבבי שליט”א, כתובות עז:, רש”י שם אומר על המעשה של רשב”י וריב”ל ששאל אותו אם...   קרא עוד


#9802

משיח

שאלה: שלום לרב שליט”א. כתוב הבנתי בגמרא שבשנה שראש השנה יוצא בשבת לא תוקעים בשופר ולכן באותה שנה חס ושלום...   קרא עוד


#8990

ביאת משיח

שאלה: שלום לכבוד הרב. האם מתחילת הקורנה לפני חצי שנה לערך, אפשר לומר שנכנסנו ל 9 חודשים שכתוב שתפשוט מלכות...   קרא עוד


גאולה

שאלה: שלום כבוד הרב, 1.הגר”א אומר שמזמור כ בתהילים יש בו שבעים תיבות כנגד שבעים שנות חבלי משיח שהם ימי...   קרא עוד


משיח

שאלה: הרב ניר בן ארצי טוען שהוא המשיח האם יתכן שאדם שהוא לא גדול בתורה יהיה המשיח ומספיק עניובעל מידות...   קרא עוד


גוג ומגוג

שאלה: שלום כבוד הרב, הרב כתב באחת התשובות כך: יש גוג ומגוג פנימי וחיצוני. פנימי, זוהי מלחמת “הכל בכל”. כלומר,...   קרא עוד


משיח צדקנו

שאלה: שלום למורנו ורבנו, הרב בלבבי שליט”א,, הקדמה לשאלה שמסתמא כבודו מכיר, אבל לצורך השאלה: מה שכתובעל רבן יוחנן בן...   קרא עוד


ביאת המשיח

שאלה: היות וכפי הנראה בעין תקופתינו הולכת לגאולה בעז”ה, רציתי לשאול שאלה המציקה לי מאד, על אף שככל יהודי חפץ...   קרא עוד


גאולה ומשיח

שאלה: לכבוד הרב שלום בחלק מהסידורים מובא להתפלל על משיח בן יוסף, שינצל מארמילוס הרשע, ובמקום אחר מובא רומילוס אם...   קרא עוד


משיח

שאלה: שלום לכבוד הרב היקר בעניין חמורו של משיח שחז״ל אומרים שיהיו לו מאה גוונים. לפי מה שהרב הסביר על...   קרא עוד


#7530