קטגוריה: "משיח"

68 שאלות

הארת תרין משיחין

י"ג תשרי התשפ"א

שאלה: ראיתי שהרב שליט”א כותב שהארת משיח בן יוסף זה קשר לקב”ה ע”י צדיק והארת משיח בן דוד זה קשר...   קרא עוד


#9462

משיח

ט"ו אלול התש"פ

שאלה: שלום לרב שליט”א. כתוב הבנתי בגמרא שבשנה שראש השנה יוצא בשבת לא תוקעים בשופר ולכן באותה שנה חס ושלום...   קרא עוד


#8990

ביאת משיח

ט"ו אלול התש"פ

שאלה: שלום לכבוד הרב. האם מתחילת הקורנה לפני חצי שנה לערך, אפשר לומר שנכנסנו ל 9 חודשים שכתוב שתפשוט מלכות...   קרא עוד


גאולה

ט"ו אלול התש"פ

שאלה: שלום כבוד הרב, 1.הגר”א אומר שמזמור כ בתהילים יש בו שבעים תיבות כנגד שבעים שנות חבלי משיח שהם ימי...   קרא עוד


משיח

י' אלול התש"פ

שאלה: הרב ניר בן ארצי טוען שהוא המשיח האם יתכן שאדם שהוא לא גדול בתורה יהיה המשיח ומספיק עניובעל מידות...   קרא עוד


גוג ומגוג

י' אלול התש"פ

שאלה: שלום כבוד הרב, הרב כתב באחת התשובות כך: יש גוג ומגוג פנימי וחיצוני. פנימי, זוהי מלחמת “הכל בכל”. כלומר,...   קרא עוד


משיח צדקנו

י' אלול התש"פ

שאלה: שלום למורנו ורבנו, הרב בלבבי שליט”א,, הקדמה לשאלה שמסתמא כבודו מכיר, אבל לצורך השאלה: מה שכתובעל רבן יוחנן בן...   קרא עוד


ביאת המשיח

כ"ג אב התש"פ

שאלה: היות וכפי הנראה בעין תקופתינו הולכת לגאולה בעז”ה, רציתי לשאול שאלה המציקה לי מאד, על אף שככל יהודי חפץ...   קרא עוד


גאולה ומשיח

י"ב אב התש"פ

שאלה: לכבוד הרב שלום בחלק מהסידורים מובא להתפלל על משיח בן יוסף, שינצל מארמילוס הרשע, ובמקום אחר מובא רומילוס אם...   קרא עוד


תורה דעתיקא סתימאה

א' תמוז התש"פ

שאלה: (א) ראיתי את הענין של “תורה דעתיקא סתימאה” שהוא הדרגה של תורה שיתגלה ע”י משיח, שהוא הסודות התורה בחי’...   קרא עוד


#7819

משיח

י"ח סיון התש"פ

שאלה: שלום לכבוד הרב היקר בעניין חמורו של משיח שחז״ל אומרים שיהיו לו מאה גוונים. לפי מה שהרב הסביר על...   קרא עוד


#7530

ביאת גואל

י' סיון התש"פ

שאלה: איך דברי הרב לגבי הגאולה האחרונה מסתדר עם מה שכתוב שאליהו הנביא יחזיר את עם ישראל בתשובה משמע שיהיה...   קרא עוד


חישוב הקץ

ד' סיון התש"פ

שאלה: א. האם בזמן הזה אין איסור לחשב את הקץ [מחמת שכבר כלו כל הקיצין, או מחמת סיבות אחרות, ולא...   קרא עוד