כח האש לענוה [#9309]

שאלה:

הרב אומר שעל ידי שאדם מכלה את עצמו הוא יהיה עניו (דע את נפשך פ”א).אני לא מבין הרי כח האש הוא מכלה כדי לעלות אם כן שהוא מכלה את עצמו הוא מרגיש יותר נעלה ואיך נוכל לקרות לאדם כזה עניו

תשובה:

אש דתיקון מכלה את עצמו, ועל ידי כן בטל לעליון ומתכלל בו, וזהו ענוה.

אש דקלקול מכלה את התחתון, ועולה למעלה, ונעשה בעל גאוה.