עבודה הם הכנעה הבדלה [#7345]

שאלה:

המשך לשאלה 7018

תודה רבה,

1. הרב ענה לי ששלבי העבודה הם הכנעה הבדלה של נפש אלוקית מבהמית ואז המתקה, אז בעצם אם אני מסדר את שלבי העבודה הם כך:
ביטול (הכנעה) זיהוי האני כנפש אלוקית (הבדלה) לגרום לנפש הבהמית לרצות אלוקות? אז בעצם השלב האחרון זה שהנפש הבהמית נשארת “יש” רק שהיא רוצה אלוקות? או שצריך לבטל אותה או יש עוד שלבים אח”כ?
2. אם הרב אומר שעכשיו העבודה היא לבטל את הג’ קליפות אז מה זה אומר לגבי הגויים/חזיר וכו’ איך הם יכולים להתקיים בעולם הבא? והרי בטח הגוף שלהם יהיה קיים וגופם הוא מ3 הקליפות.
3. האם שאח”כ העבודה ב3 הקליפות תהיה המתקה זה אומר שכל הגויים יחזרו גם כאלה שאין להם חלק לעולם הבא? כי אחרת יש עדיין מציאויות שלא הומתקו, אז גם גוים יהיו שייכים לעבודת ההמתקה?
4. בתניא אומר שאין עוד מלבדו יש רק לנשמות ישראל שהם חלק אלוק ממעל, אבל הרב אמר שגם לגוי יש תפיסה שאין אני ויש רק אינסוף אז מה ההבדל בין אין עוד מלבדו שלנו לבין מה שהגוי מהמזרח משיג?
5. תמיד אנחנו אומרים שהסיפורים על אבותינו הם לא רק כפשוטתם והם עשו את הדברים מרובד עמוק יותר ואנחנו לא במדרגתם אז האם נכון להגיד את זה גם על הגויים שבתנ”ך, פרעה, המן וכו’ שהם לא פעלו ממקום פשוט אלא חיו בתודעה עמוקה יותר מאיתנו, מהפירושים של החכמה הפנימית כביכול אפשר להגיד שהאדם עצמו (פרעה, המן וכו’) היה במדרגה גבוהה יותר מאדם יהודי כיום שעושה מצוות כפשוטם?

תשובה:

א. ישנם שלבים של עליה בהמתקה, וזהו סדר אלף שביעי שמיני תשיעי עשירי, שבואר בברית מנוחה, והורחבו ברמח”ל, ביטול והתכללות הכלי באור.

ב. ניצוץ הטוב שבהם הוא שורש קיומם. וכאשר יהא המתקה יתוקן ג’ קליפות, כי השתא תיקונם בביטול, או ביטול כפשוטו, או ביטול של איסור בהיתר.

ג. חלק יבוטל כי שורשו בחלל הפנוי, וחוזר להיות חלל, וחלק יחזור ויתכלל בהארת הקו, א”ק.

ד. נתבאר בהרחבה. עכו”ם, קצוות, אני – אין. ישראל כללותם יחד, שזהו היש האמיתי.

ה. הייתה להם השגה רוחנית בטומאה. כמו בלעם יודע דעת עליון. ולכך הם למטה מישראל, בשורשם ובהשגתם.