רמ”ח מצוות עשה ושס”ה ל”ת כנגד התפשטות והתכנסות [#3224]

שאלה:

לכבוד הרב. אחרי ששמעתי את השיעור דע את עצמך – הכרות אישית, היה לי שמחה וקצת הרגעה עמוקה. יישר כח.

שאלתי היא לגבי השיעור, האם יהיה נכון לומר שהתורה היא בנוי באופן הזה: תרי”ג מצוות, רמ”ח עשה, ולעומתו שס”ה לא תעשה, שהם פעולות של תנועות התפשטות והתכנסות.

תודה.

תשובה:

כתב הרמב”ן ששורש מצות עשה – אהבה – מהותה התפשטות.

ושורש מצות לא תעשה – יראה – מהותה התכנסות.

כי המצות הם שורש פעולת נפשו של אדם, ולפיכך כל פעולות האדם אינם אלא ענפי פעולות, שיונקים מפעולות המצוות. ולפיכך כל התפשטות שורשה במצות עשה. וכל התכנסות שורשה במצות לא תעשה.