קטגוריה: "חגים"

31 שאלות

חיבוט בהושענא רבה

שאלה: לכבוד הרב, שליט”א א-שמעתי בשיעור מהרב שיש תיקון לישמעאל בהושענא רבה, ע”י חיבוט ערבה, וא’ מהרמזים לכך היה משום...   קרא עוד


#2366