קטגוריה: "קורונה"

55 שאלות

רפואה לקורונה

שאלה: בס”ד שלו’ למו”ר הרב שליט”א ראיתי את תשובת הרב בנוגע לרפואת מחלת הקורונה, שהרב אמר שהתיקוך לכך הוא “אין”,...   קרא עוד


#6751