318. החילוק בין כח הדעת לכח הריכוז [#5040]

ט"ו כסלו התש"פ

שאלה:

רציתי לשאול בענין הדעת.
א. מה ההבדל בין כח הדעת לכח הריכוז?
ב. האם פעולת הדעת היא פעולה מודעת של האדם או שמא זאת פעולה שקורה ממילא ע"י תקיעת מחשבה לזמן ממושך?
ג. הדעת היא המח האחורי של האדם הידוע כיום בשם "מוחון", אז בעצם פעולת הדעת היא החדירה לתת מודע שלנו?

תשובה:

א. הדעת הוא הכח שעל ידו נעשה הריכוז - הריכוז הוא תוצאה מן הדעת.
ב. יש דעת נעלמת והיא בלתי מודעת, ויש דעת גלויה והיא מודעת.
ג. הדעת הנעלמת היא התת מודע. הדעת הגלויה היא המודע. "א-ל דעות הויה" - אמרו רבותינו - 'דעות' לשון רבים. למעלה מכך יש את ה"על מודע", והוא עלית הדעת לשורשה.
מכאן ואילך, שאלות מתוך השיעורים על כח הריכוז (הובאו בספר "יסוד העפר – תיקון כח הריכוז")