הבן שלי חזר הביתה עם טלפון חכם טריף היום [#13736] [English: #14073]

י"א אב התשפ"א

שאלה: מאנגלית

הרב
הבן שלי חזר הביתה עם טלפון חכם טריף היום
איך אני מתמודד עם זה?

שָׁבוּר

תשובה:

צר לי עליך ידידי היקר, הנני שותף בכאבך על בנך היקר!

נתבונן יחד על אבותינו הקדושים. אברהם – מצד אחד זכה לבן קדוש עולה תמימה, יצחק. אולם מהצד השני בנו הוא ישמעאל, שלא הלך בדרכי ה' יתברך, ואע"פ כן לא התייאש ממנו אברהם, ולבסוף חזר ישמעאל בתשובה. יצחק – מצד אחד זכה לבן קדוש, איש תם יושב אהלים, יעקב. אולם מהצד השני, בנו הוא עשו הרשע.

כמה כאב היה לאברהם ויצחק שיצא מהם כאלו בנים?

בכל דור ודור היו לאבותינו הקדושים ניסיונות רבים, וחלקם נתנסו בניסיון זה שבניהם לא הלכו בדרכי השי"ת. אולם בדור זה הניסיון שבעתיים, כי בהרבה בתים של ת"ח ועובדי ה' יוצאים כל מיני סוגים של בנים.

כהיום מאוד מאוד קשה להצליח בחינוך הילדים, ומי שהצליח, זה אינה הצלחתו אלא מתנה מן השמים שזיכו אותו לכך. ולא כולם זוכים לכך.

יצחק אבינו אמר לקב"ה כאשר הקב"ה אומר לו "בניך חטאו", משיב לו יצחק, "בני הם ולא בניך"?

עלינו להרגיש שהבנים אינם רק ובעיקר בנים שלנו, אלא הם של הקב"ה, ולבקש מהאבא העיקרי שיחוס על בניו בכלל ועל בן זה בפרט. ומתוך מבט זה האדם יחוש שבנו זה אין זה "בן שלי", אלא בנו של הקב"ה שנתן לי אותו כפיקדון למספר שנים כאן בעולם הזה. ועליי לבדוק אם נהגתי ושמרתי את הפיקדון כראוי, ובמה שלא יש לנסות לתקן. ובעיקר להקרין לבן אהבה וחום, ואמת נקייה וטהורה ועדינה היכן נמצא האמת, והיכן נמצא התענוג השלם.

בתקווה ובתפלה ובברכה לנחת יהודית אמיתית.