לימוד בלי חברותה [#3569]

שאלה:

אדם שלומד לבד ויותר מרוכז מאשר עם אחרים, מה ראוי לו לעשות?

תשובה:

בד”כ העצה היעוצה לכזה סוג של בן אדם היא, חלק מהזמן ללמוד לבד וחלק מהזמן ללמוד עם חברותא או בציבור. כי לכל צד יש מעלות וחסרונות. אז חלק מהזמן הוא לומד לבד, ומשתמש בכושר הריכוז שלו. אבל אם הוא ילמד תמיד לבד – “חרב אל הבדים ונואלו” – “חרב על שונאיהם (בסגי נהור) של תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בד בבד”. ולכן צריך שיהיה לאדם גם דיבוק חברים. חלק מבני האדם, כשהם לומדים עם חברים יש להם יותר ריכוז, וחלק מבני האדם, כשהם לומדים לבד יש להם יותר ריכוז. זה תלוי במבנה הנפש של האדם. וכל אדם צריך להכיר את נפשו, בכדי לדעת כמה עליו להתחבר עם זולתו וכמה עליו ללמוד לבד.

אך בד”כ העצה היעוצה היא לחלק את הזמן. כמה ואיך? זו כבר שאלה עדינה שתשובתה משתנה מנפש לנפש.