תשובה מהאינטרנט [#3599]

שאלה:

האם הרב יכול לתת עצה לאברך שאין לו אינטרנט אבל נכשל הרבה פעמים, בהתחלה מסקרנות ולאחר מכן מתאוה, ללכת למקומות שאפשר להשיג שם אינטרנט ולהשתמש איתו שלא כהלכה. בדרך כלל הניסיון מגיע כשיש הרגשה של ריקנות, ומאד קשה להתגבר.

האם זה רעיון טוב להשבע שבועה שהוא לא ישתמש עם אינטרנט בכלל, אולי לתקופה של חודש ואחרי זה לראות איך מתקדמים. הוא רואה כמה שזה רע וממש מתחרט ורוצה לתקן את הבעיה הזאת אבל הוא ניסה הרבה פעמים ובסוף תמיד נכשל. מאד נעריך אם הרב יכול להציע משהו. תודה רבה.

תשובה:

בס”ד

א. לקבל קבלה שאם עבר ונכשל ח”ו יקנוס עצמו, בשעות לימוד, ממון לצדקה וכדו’.

ב. יחפש דברים שירחיקו אותו מאפשרות של נסיון.

ג. יזעק לה’ מעומק לבבו.

ד. יסכים למות על מנת לא להכשל.

ה. בשעת נסיון ינסה להשביע יצרו בדבר היתר כגון אוכל מענג וכדו’. אולם לא יחכה לתוקף של נסיון, אלא כשמתחיל להרגיש ריקנות מיד ישתדל להסירה או להקטינה.

ו. בשעת תוקף הנסיון, אף אם עומד להכשל ח”ו, ישהה עצמו מעט ולא ילך מיד. וכן ח”ו בשעת כשלון לא ימלא רצונו בשלמות, אלא יפסיק מעט בכל פעם, וכן לבסוף לא ישלים כל רצונו, וכל זה יוצר שאין שליטה גמורה של היצה”ר.

ז. בשעת תוקף הנסיון אם אפשר ילך לטבול במקוה קר, ולפחות יצנן גופו במים קרים.

ח. ימצא חבר קרוב או רב שיקבל לספר לו כל פעם שנכשל ועי”ז יתבייש וימנע.

ט. יתבונן שהשי”ת עמו ועומד לידו וצופה בו בכל עת.

י. יעורר נפשו לכל היסורים הרבים שיש בעולם, ויציירם לפניו ויתיירא שח”ו זה תולדה של כשלון מעין זה.